1. Konfidencialitātes politika

1.1.       Šī interneta vietne pieder, to uztur un pārvalda SIA “KOGERS”, reģistrācijas numurs: 50003575041, juridiskā adrese Rīga, Ropažu iela 7 – 3, LV-1039.. SIA “KOGERS” aizsargā un rūpējas par interneta vietnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. SIA “KOGERS” apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus – Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

1.2.        Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā SIA “KOGERS” ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat un lietojat interneta vietni www.cleanspot.lv.

  1. Datu ieguve un izmantošana

2.1.       SIA “KOGERS” apkopo, uzglabā un izmanto šādus personas datus:

2.1.1.   Informāciju par Jūsu datoru un interneta vietņu apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu, ierīci, kādu izmantojat lapas aplūkošanai);

2.1.2.   Informāciju, kuru Jūs sniedzat, lai pieteiktos jaunumu saņemšanai par produktiem;

2.1.3.   Jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt SIA “KOGERS”.

2.2.       Izmantojot iegūtos datus, SIA “KOGERS” var informēt Jūs par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietni.

2.3.       Jebkurā laikā Jūs varat dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlaties saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem.

2.4.       SIA “KOGERS” apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

  1. Izmaiņas datos

3.1.       Klienta datus ir iespējams aplūkot Interneta vietnē, sadaļā privātuma politika.

3.2.       SIA “KOGERS”  apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.

3.3.       Par datu maiņu SIA “KOGERS” Jūs informēs e-pastā.

  1. Piekļuve datiem

4.1.       SIA “KOGERS” var atklāt Jūsu datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

4.1.1.   šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī SIA “KOGERS”, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;

4.1.2.   tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

4.2.       Jums, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

4.2.1.   kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;

4.2.2.   kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

  1. Interneta Protokola adrešu izmantojums

5.1.       IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

5.2.       SIA “KOGERS” var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. SIA “KOGERS” nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

5.3.       SIA “KOGERS” var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.

  1. Sīkdatnes

6.1.       Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

6.2.       SIA “KOGERS” lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

  1. Drošība

7.1.       SIA “KOGERS” izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

7.2.       Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. SIA “KOGERS” veic aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

  1. Saistošie nosacījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes  lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

  1. Izmaiņas

Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem iepazīties.